Aanleg van ecologische groene daken

Het aanleggen van groene daken

Het aanleggen van een groendak is niet alleen beter voor het milleu maar heeft nog een aantal andere voordelen. Zo heeft u onder andere langer plezier van een groendak dan van een regulier dak. In het gunstigste geval verdubbeld u zelfs de levensduur van uw dakbedekking. We nemen graag de voordelen en de stappen voor het aanleggen van een groendak met u door.

De voordelen van groene daken op een rijtje

Naast de levensduur zijn er nog tal van andere voordelen bij het kiezen voor een groendak:

– Groendaken verbeteren de de warmte- kouderegulatie van uw dak en verminderen de temperatuurschommelingen.

– Groendaken hebben betere geluidsisolatie dan reguliere dakbedekking

– Verdamping en vertraging van het regenwater verminderd met 50%

– Groendaken compenseren de terugdringing van de natuur en brengt meer leven in de stad

– Luchtkwaliteit in uw woonomgeving wordt verbeterd door opvangen van fijnstof

 

Bij het aanleggen van een groendak is het echter wel noodzakelijk  om rekening te houden met het extra onderhoud dat een levend dak nodig heeft ten opzichte van reguliere dakbedekking.

De aanleg van uw groendak

Bij de aanleg van uw groendak zullen we in eerste instantie bepalen of de daken die u wilt bedekken voldoen aan de eisen voor een groen dak. Doordat een levend dak zwaarder is dan reguliere dakbedekking is het belangrijk om te weten of de huidige dakstructuur voldoende draagkracht heeft.

 

Vervolgens wordt het dak eerst voorzien van een beschermfolie. Op deze beschermfolie wordt een drainagelaag geplaatst voor de correcte afwatering. Bovenop de drainagelaag wordt de voedingsbodem geplaatst waarop vervolgens de vegetatiematten geplaatst zullen worden die de beplanting in zich dragen.

 

Wanneer het groendak geplaatst is wordt deze direct bewaterd. Vervolgens is het van belang om twee weken volgend op de plaatsing de daken elke dag te bewateren om de groei van de beplanting te stimuleren. We kijken graag samen met u naar de verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een groendak.

Start typing and press Enter to search